Радиоканал Чемал Плейлист

1

«Бурулыш jогынаҥ боочылар ажып, jылыйып калат кайран jаштарыс…»
Карышка 60 jаш…

Jирме, jирме беш jашка jетире
Чыкканын кижи сӱӱнчилӱ уткыйт.
Сыйлар алып, байрамду кӱнде
Карыыр öйлöрин келерин
ундыйт.

Jе бир ле кöрзöҥ – одус! Тöртöн!
Туулган кӱниҥ сӱӱнчи экелбес.
Кӱскӱ алзаҥ – удура кöргöн
Чырышту jӱзӱҥ ырысту ла эмес…

Тӱнде учкан турналар ла тӱҥей,
Jӱре берет сӱӱштӱ jастарыс.
Бурулыш jогынаҥ боочылар
ажып,
Jылыйып калат кайран jаштарыс.

Кергилов Карыш (Григорий) Улдаповичти толуп jаткан 60 jажыла Чопош jурттыҥ албатызы уткулын сӱӱген газеди ажыра jетирет. Элдеҥ озо бек су-кадык, ырыс, айыл-jуртына, амыр-энчӱ, омок-седеҥ сӱӱнчилӱ jӱригер. Айланар jылдар тӱгенбезин амадаган амадуларар бӱдӱп турзын, кечетен кечӱлер кöп болзын. Jон ортодо тоомjылу эдер-тудар Эр деп албатыныҥ алкыжы jетсин. Алтай-Кудайдаҥ курчуу-куйагар бек болзын!

«Камык jылдар öткöн
дö болзо, кӱӱн-санаабыс ондый ок jиит …»
Ыраак ла jараш jаш тушта jолыккан эдис jӱрӱмде. Кандый öктöм jӱректер кеендикке бисти кычырган. Кажы ла алтай балага jайалтазын тапсын деп jуруктар кöргӱзип, Карыш бисти баштайтан. Оноҥ бери кöп jылдар суула тӱҥей ага берди. Jӱрегисте jаш тужыс томыланып артып калды. Jурукчы уулдар Алтайын jуруктарга салып, ӱлгер чӱмдеп, кожоҥдоп, кöдӱрип jӱргенине сӱӱнедис. Барнаул, Новоалтайскта ӱренген балдар алдынаҥ, Карыш, чыккан кӱниҥле уткыйдыс!!! Айландыра турган туулар jаҥы jӱруктар сыйлазын. Ару аккан сууларыс кожоҥдор jӱрекке ачсын. Кӱскинеҥ кöргöн чырай чырышту да болзо, удура кӱлӱмзиренип, сӱӱнип jӱр. Болоттый бек болзын су-кадыгыҥ. База катап jаан быйан jӱрӱмниҥ, салымныҥ jолында jараш, jаш тужыста тушташканыс учун.
1980 jылдарда Барнаул ла Новоалтайканыҥ
кожо ӱренген балдары

Карыш Кергилов Алтай Республикада jарлу эр улустыҥ тоозында деп айтса jастыра болбос. Билгири бийик, кöкси байлык, jаантайын ла öзöргö, кöпти билерге jӱрер кайчы, поэт. Бойыныҥ албатызын, алтай тилин, jерин, бийик-бийик кöдӱрип, öскö албатыларга, оныҥ кеенин, jаражын, керектӱзин ӱлгерлер, кай ажыра jетирет.
Алтай Республикада öткӱрилип турган Эл-Ойындарда, ойын-концерттерде турушканда, албаты-jон оны jаантайын jӱрексиреп сакыгылайт.
Толуп jаткан толо jажыла уткуп тура, оноҥ ары Алтай Республиканыҥ кеендигинде бийик jедимдерге jетсин деп акту кӱӱнистеҥ кӱӱнзейдис.

Т.Е. Орсулова филология билимдердиҥ кандидады
Натали Япышева белетеген

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Версия для слабовидящих
Чемальский вестник
Счетчики
Индекс цитирования. Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Рейтинг алтайских сайтов
«Узнай о своих долгах»!
Рейтинг@Mail.ru